Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Amiodaron, S-

 • Remiss
  Läkemedel (LMS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 serumrör utan tillsats (röd propp). Lämplig mängd serum 1 ml. Minsta mängd 0.2ml. Prov tas omedelbart före dos (morgondos).
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Laboratoriemedicin, Skåne
 • Provhantering på laboratoriet
  Låt provet stå i 30 min. Centrifugera sedan (10 min, 2000g) och avskilj serum. Ange beställarkod: VÅKENN
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet behöver inte frysas eller kylas under transporten. Provet är hållbart i rumstemperatur i 3 dygn och i -20 °C i 3 månader.
 • Skickas till
  Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi Labmedicin 221 85 LUND
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-27
  av GS