Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rubella immunitet (IgG), S-

 • Alternativa sökord
  Rubella IgG, Rubella antikroppar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Virologi, Syfilis och TPO.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum) 7/5 mL, rör utan tillsats 7/6 mL, eller sterilt plaströr.
 • Laboratoriet tillhanda
  Prov bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, men akuttransport är ej nödvändigt. Rumstemperatur under kortare tid (någon timme) är acceptabelt. Vid längre tid förvaras provet kylt i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring +(2-8)°C. Prov bör analyseras inom 4 dygn efter provtagning.
 • Referensintervall
  Resultatet svaras i IU/mL (International Units/mL). Mer än eller 10 IU/mL = Sannolik immunitet
 • Metod och analysprincip
  Kvantitativ och kvalitativ analys av IgG antikroppar riktade mot rubellavirus. Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) på Architect-instrument (Abbott).
 • Indikation/tolkning
  Påvisa eventuell immunitet mot rubellavirus. Aktuellt bl.a. vid screening av gravida kvinnor. Negativt resultat utesluter inte nylig primär rubellainfektion. Hemolys, röda blodkroppar och lipidlager i centrifugerat serumprov kan störa analysen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  3-4 dagar
 • Uppdaterad
  2019-10-10
  av JR