Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svalgodling, allmän, Se-

 • Alternativa sökord
  svalg fuso
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Vid misstanke om svår meningokockinfektion eller kontakt med individ drabbad av svår meningokockinfektion bör detta anges.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Med en spatel trycks patientens tungrot ner så att tonsiller och gombågar blir synliga. Rotera pinnen mot båda tonsillerna och gombågarna. Finns det beläggning förs pinnen under dessa. Efter provtagning sätts pinnen ner i transportmedieröret. Transportmedium: Eswab med rosa kork varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Önskas odling för Arcanobacterier, se separat extern analys.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Diagnostisera patogena betahemolyserande streptokocker. Diagnostisera Fusobacterium necrophorum/nucleatum. Upptäcka kolonisering av meningokocker och vid speciell frågeställning även gonokocker. Notera rubbad flora, dvs. dominans av någon eller flera av S. aureus, koliforma bakterier, Pseudomonas-arter, H. influenzae eller jästsvamp.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2020-06-29
  av JR