Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Etylenglykol, S-

 • Remiss
  Remiss 5 eller Remiss från Karolinska Sjukhuset (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). OBS! Punktionsstället får ej tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel!
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ring före skickning tel: 08-123 910 90 (kundtjänst), 08-517 724 26 (provinl) eller 08-517 733 20 (akutlab). Vid fler begärda alkoholanalyser samtidigt, kontrollera om dessa kan analyseras på samma rör.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  OBS: Om inte beställaren angivit något annat ska etylenglykol betraktas som akutprov. Beställ taxi för akut transport, kontrollera att det av remiss framgår akutanalys och kontaktuppgifter för telefon/faxsvar efter analys. Centrifugera och se nedan: Transport samma dag som provtagning eller inom 1 dygn: förvara det centrifugerade röret i kyl i väntan på transport. Transport senare än dygn 1: Kylförvara i primärrör efter centrifugering. (Obs: Prov ska analyseras så snart som möjligt).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  3 dygn i kyl.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Steckséns gata 49 171 64 Solna Tel. 08-517 73 320
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-06-13
  av JS