Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parvovirus B19 (PCR)

 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  ange klinisk information och provtagningsmaterial.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Amnionvätska: 1-2 ml i sterilt rör Benmärg: Provet, 0,5-1 ml, deponeras i rör med lila propp (EDTA) tillsammans med ca 1 ml steril saltlösning. Blandas. Biopsi: Provet (min. ca 3 x 3 mm) förvaras i sterilt rör, med en liten mängd steril saltlösning. Blod: EDTA-rör, lila kork
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Blod: Centrifugera, häll av och kylförvara Amnionvätska, benmärg och biopsi: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till handa inom 4 dygn efter provtagningen.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing D1 plan 2 Akademiska sjukhuset
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-22
  av JS