Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flekainid, S-

 • Remiss
  Pappersremiss Läkemedel (Labmedicin Skåne)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Tid för senaste dos * provtagningstid
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 rör utan tillsats (röd propp) 5mL. Minsta mängd serum 0.5 mL. Prov tas omedelbart före nästa dos.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Laboratoriemedicin, Skåne
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum. Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är minst 0.5 mL. Ange beställarkod VÅKENN
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  3 dygn i kyl, annars frys i 3 månader.
 • Skickas till
  Labmedicin, Klinisk kemi Klinikgatan 19 221 85 Lund
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-06-28
  av GS