Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Proteinelektrofores, dU-

 • Alternativa sökord
  Urinproteinelektrofores-dygnsurinsamling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Frågeställning, Eventuell behandling med monoklonalt läkemedel.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Urinsamlingskärl utan tillsats 1 gelrör (för serumprov, urinproteinelektrofores bedöms tillsammans med serumproteinelektrofores) Samla 1 dygnsmängd urin utan tillsats. Patientinstruktion att skriva finns på sidan: www.regionvastmanland.se/.../patientinstruktioner/ Urinsamlingar
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  S-Proteinelektrofores skall alltid tas i anslutning till urinsamlingen Motsvarande bedömning kan även göras på urinstickproc, den analysen heter Proteinelektrofores/kreatinin kvot, urin I U-Proteinelektrofores ingår analyserna: U-Albumin U-Protein HC U-IgG U-Kappakedja U-Lambakedja
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 7 dagar i kylskåp.
 • Referensintervall
  Se utlåtande.
 • Metod och analysprincip
  Gelelektrofores. Hydrasys LC.
 • Indikation/tolkning
  Utredning vid misstanke om M-komponentsjukdom, särskilt myleom. Uppföljning av patienter med känd M-komponent. Misstanke om och kvantifiering av glomerulär och/eller tubulär proteinuri.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Omkring en vecka.
 • Uppdaterad
  2017-09-11
  av JS