Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kortisol, dU-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Klinisk kemi Special (Karolinska -Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  dygnsmängd, eventuellt uppsamlingsperiod
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  En dygnsmängd urin u t. Förvaras kylt under uppsamlingsperioden.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Skicka ca 10 mL urin av väl blandad dygnsmängd i ett plaströr med skruvkork (centrifugrör). Ange urinmängd och uppsamlingstid på remiss. OBS! Överfyll ej rören!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt. Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 1 dygn efter provtagning.
 • Skickas till
  Karolinska, Huddinge
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-23
  av GS