Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parasiter (PCR), F-

 • Alternativa sökord
  Cystor, entamoeba, giardia, Cryptosporidium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Anges på remiss
  Symtom. Immunsuppression? Utlandsvistelse utanför Europa? Även utlandsvistelse längre tillbaka i tiden kan vara av betydelse.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Fecesrör med SAF-medium, sked och skruvlock. Rör beställs från Klinisk mikrobiologi på blankett "Rekvisionsblankett för provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi (15522)" regionvastmanland.se/.../...krobiologi-15522-9.pdf Utförande: Feces (avföring) samlas i ett kärl eller på ett papper. Lägg rikligt med toalettpapper i en ren toalettstol innan du törmer tarmen. Ta 3-4 skedar feces till provröret, om vattentunt bör röret fyllas. Försök få med eventuella slemmiga eller blodiga partier. Patientinstruktion att skriva ut: regionvastmanland.se/.../...mparasiter-40368-2.pdf
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analysen innefattar PCR avseende Giardia intestinalis (lamblia/duodenalis), Entamoeba histolytica och Cryptosporidium (C.hominis/parvum). Vid uppgift om immunsuppression och/eller utlandsvistelse utanför Europa kommer även mikroskopi att utföras. Vid utredningar och/eller frågeställningar avseende andra tarmprotozoer än de tre ovan nämnda ska analysen Cystor och maskägg beställas. Se separat provtagningsanvisning för vidare information. Intermittent utsöndring av parasiter är vanligt varför upprepad provtagning med olika provtagningstillfällen kan vara av värde vid negativt provsvar. Vid gastroenterit med blodiga diarréer rekommenderas även provtagning för analys av EHEC.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring 1 vecka.
 • Metod och analysprincip
  PCR-metod. Nukleinsyra extraheras från feces och DNA specifikt för Entamoeba histolytica, Giarda intestinalis (lamblia/duodenalis) och Cryptosporidium (C.hominis/parvum) påvisas.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om parasit-orsakad akut gastroenterit orsakad av Giardia, Entamoeba histolytica eller Cryptosporidium. Kvalitativt svar avseende Giardia intestinalis (lamblia/duodenalis), Entamoeba histolytica och Cryptosporidium (C.hominis/parvum): PÅVISAT/Ej påvisat; alternativt Ej bedömbart "nytt prov rekommenderas". OBS! Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i flera veckor efter genomgången infektion måste svaret bedömas tillsammans med kliniska symtom för att styrka aktualiteten av påvisade fynd.
 • Metodansvarig läkare
  Jenny Eriksson
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 dagar
 • Uppdaterad
  2019-06-20
  av JR