Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parasiter (PCR), F-

 • Alternativa sökord
  Cystor, entamoeba, giardia, Cryptosporidium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Eventuell utlandsvistelse. Smittspårning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Utförande: Feces samlas i ett kärl eller påe tt papper. Lägg rikligt med toalettpapper i en toalettstol innan du tömmer tarmen. Ta 3-4 skedar feces till provröret, om vattentunt bör röret fyllas. Försök få med eventuella slemmiga eller blodiga partier. Provtagningsrör: Fecesrör (med sked) med SAF-medium. Rör beställs från Klinisk mikrobiologi på blankett Rekvisionsblankett för provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi som finns att skriva ut på nedanstående länk: regionvastmanland.se/.../...krobiologi-15522-9.pdf
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Parasit-DNA (PCR) Rekommenderas vid inhemsk smitta där man specifikt kan påvisa Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis och Entamoeba histolytica DNA. Cystor och maskägg (Mikroskopi) Rekommenderas som alternativ för patienter som har vistats utanför Europa i endemiska områden och för immunosupprimerade patienter, då det kan förekomma flera andra typer av parasiter, cystor, maskar och maskägg. För ytterligare upplysningar se separat provtagningsanvisning för denna metod.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  PCR
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om parasit-orsakad akut gastroenterit orsakad av Giardia, Entamoeba histolytica eller Cryptosporidium. Kvalitativt svar avseende Giardia intestinalis (lamblia/duodenalis), Entamoeba histolytica och Cryptosporidium (C.hominis/parvum): PÅVISAT/Ej påvisat; alternativt Ej bedömbart "nytt prov rekommenderas". OBS! Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i flera veckor efter genomgången infektion måste svaret bedömas tillsammans med kliniska symtom för att styrka aktualiteten av påvisade fynd.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2019-09-27
  av JR