Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Parasiter (PCR), F-

 • Alternativa sökord
  Cystor, entamoeba, giardia, Cryptosporidium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Symtom. Immunsuppression? Utlandsvistelse utanför Europa? Även utlandsvistelse längre tillbaka i tiden kan vara av betydelse. Specifik misstanke om Cryptosporidieinfektion?
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Utförande: Feces samlas i ett kärl eller på ett papper. Lägg rikligt med toalettpapper i en ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Ta 3-4 skedar feces till provröret, om vattentunt bör röret fyllas. Försök få med eventuella slemmiga eller blodiga partier. Provtagningsmaterial: Fecesrör med SAF-medium, sked och skruvlock. Rör beställs från Klinisk mikrobiologi på följande blankett: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public Vid epidemiologisk/klinisk misstanke om Cryptosporidios förenklas diagnostik/smittspårning om färskprov (fecesburk med sked utan tillsats) kan lämnas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Parasit-DNA (PCR) Rekommenderas vid akut gastroenterit som misstänks vara parasitorsakad samt vid inhemsk smitta. Påvisar enbart Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis och Entamoeba histolytica DNA. Vid gastroenterit med blodiga diarréer rekommenderas även provtagning för analysen av EHEC. Var god se separat provtagningsanvisning. Cystor och maskägg (Mikroskopi) Rekommenderas för patienter som har vistats i endemiska områden utanför Europa och för immunosupprimerade, då även ovanligare parasiter, cystor, maskar och maskägg kan misstänkas. Analysen kan även vara indicerad vid utredning av eosinofili och/eller långvariga mag-tarm symtom. För ytterligare upplysningar se separat provtagningsanvisning. Intermittent utsöndring av parasiter är vanligt varför upprepad provtagning med olika provtagningstillfällen kan vara av värde vid negativt provsvar.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Kylförvaras i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  En vecka, kylförvaring.
 • Metod och analysprincip
  PCR-metod, nukleinsyra extraheras från feces och DNA specifikt för Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis (lamblia/duodenalis) och Cryptosporidium (C.hominis/parvum) påvisas.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om parasit-orsakad akut gastroenterit orsakad av Giardia, Entamoeba histolytica eller Cryptosporidium. Kvalitativt svar avseende Giardia intestinalis (lamblia/duodenalis), Entamoeba histolytica och Cryptosporidium (C.hominis/parvum): PÅVISAT/Ej påvisat; alternativt Ej bedömbart "nytt prov rekommenderas". OBS: Vid misstanke om Cryptosporidieinfektion krävs kompletterande analys vid externt laboratorium för att utesluta andra arter än C.hominis/parvum. Viktigt ange på remiss om Cryptosporidieinfektion misstänks. OBS! Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i flera veckor efter genomgången infektion måste svaret bedömas tillsammans med kliniska symtom för att styrka aktualiteten av påvisade fynd.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2022-08-23
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English