Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lymfocyter, T, B-

 • Remiss
  Cellulär Immunologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Fyll i under rubrik FLÖDESCYTOMETRI önskad analys: Kvantifiering (antal), Lymfocyt subklasser, ange frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov kan tas på morgonen (Västerås), så att det skickas med ordinarie budtransport från Västerås till UAS samma dag. Måste analyseras inom 24 timmar, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Bör analyseras inom 24 h. Prov kan tas på morgonen (Västerås), så att det skickas med ordinarie budtransport från Västerås till UAS samma dag.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi Rudbecklaboratoriet C11 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala 018-611 41 88
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2016-11-06
  av GS