Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ptau, Csv-

 • Alternativa sökord
  Fosfo-tau
 • Remiss
  E-Remiss Cosmic eller Remiss 7 Klinisk kemi (SU)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lumbalpunktion minst 10 mL tappas i ett rör (barn <16 år 3 mL). Vid stickblödning kasseras den första mL. Minsta volym: 0.5 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ingår i gruppen alzheimermarkörer.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Därefter kan likvor fraktioneras för analys på andra laboratorier. Efter cellräkning centrifugeras och hälls över i ett nytt polypropenrör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Om provet anländer till laboratoriet inom 24 h centrifugeras provet och transporteras i rumstemperatur förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. 0.5 mL centrifugerad likvor fryses i kryorör skickas fryst. Obs! Får ej tina. Transporteras med kolsyreis i frigolitlåda. Undvik att skicka prov över en helg.
 • Skickas till
  Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bruna stråket 16 413 46 Göteborg
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-10
  av GS