Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Apixaban, P-

 • Alternativa sökord
  Eliquis, antitrombotiska läkemedel, DOAK, NOAK, NOAC
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senast intagen dos, aktuell dos, datum för senaste dosjustering och föregående dos, orsak till provtagning, vikt och S-kreatinin, ange interagerande läkemedel (se fullständig lista på Karolinska Universitetslaboratoriets hemsida)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp). Provtagning före dos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  För mätning av koagulationsmonitorering (aktivitetsmätning) beställs istället Apixaban, akut.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj plasma.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Plasma kan förvaras/transporteras i rumstemperatur/kylt om ankomst till Klinisk farmakologi, Huddinge, sker inom 7 dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst. Transport/inlämning av prov som skall analyseras på Klinisk farmakologi under helg: Prov lämnas på Klinisk kemi, Huddinge senast kl 11:00.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS