Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Faktor VIII (aktivitet), P-

 • Alternativa sökord
  Koagulationsfaktor VIII, Faktor 8
 • Remiss
  KKF (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp). Observera att det är väldigt noga att provet blir ordentligt blandat.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om endast Faktor VIII är beställt och det ej är angivet aktivitet eller enzym skickas provet till Klinisk kemi UAS. OBS! Skriv på text vart provet är skickat!
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 h.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera inom 2 timmar (20 min, 2000g). Plasma pipetteras, lämna minst en centimeter till blodkropparna. Överför minst 0,5 mL plasma till 2-3 ellermanrör (sekundärrör av plast). Rören med plasma fryses direkt i <-20°C. Vid fler koagulationsanalyser, blandas plasman från dessa rör innan fördelning till ellermanrör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i frys och skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-01
  av GS