Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Faktor VIII (aktivitet), P-

 • Alternativa sökord
  Koagulationsfaktor VIII, Faktor 8
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss KKF (Akademiska).
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp). Observera att det är väldigt noga att provet blir ordentligt blandat.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om endast Faktor VIII är beställt och det ej är angivet aktivitet eller enzym skickas provet till Klinisk kemi Akademiska. OBS! Skriv på text vart provet är skickat!
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 1 timme.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 2 timmar efter provtagning vid 2000 G i 20 minuter. Avskilj plasma och överför minst 0,5 mL till 2-3 ellermanrör. OBS! Lämna minst en centimeter från blodkropparna. Frys direkt i -70°C (-20°C går bra i väntan på transport till Västerås). Vid fler koagulationsanalyser, blandas plasman från dessa rör innan fördelning till ellermanrör.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i frys och skickas fryst. Om endast Faktor VIII är beställt och det ej är angivet aktivitet eller enzym skickas provet till Klinisk kemi Akademiska. OBS! Skriv på text vart provet är skickat!
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-09-15
  av JR