Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klorid, U-

  • Remiss
    Urin (UAS)
  • Remisslänk
  • Provtagning/ Provtagningsmaterial
    Urin samlas under 24 timmar. Utan tillsats.
  • Kommentar/ Viktigt att veta
    Om dygnsmängd ej kan samlas, kan analys utföras på stickprov.
  • Lämnas till
    Klinisk kemi
  • Analyserande laboratorium
    Akademiska Sjukhuset
  • Provhantering på laboratoriet
    Ett rör à 7 mL av välblandad dygnsmängd skickas (alternativt skickas hela dygnssamlingen). Om endast rör till en dygnsvolym skickas till lab måste dygnsvolym och provtagningstid anges i/på remissen.
  • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
    1 v i kyl. Prov skickas i rumstemperatur.
  • Skickas till
    Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
  • Informationskälla
  • Uppdaterad
    2018-08-07
    av GS