Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DPYD, genotyp, Pt(Lkc)-

 • Remiss
  Genotypning, Akademiska sjukhuset
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Diagnos * Läkemedel samt effekt/biverkan om behandling inletts * Om patienten genomgåt allogen stamcellstransplantation under sitt liv eller fått allogen blodtransfusion under senaste månaden.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Koncentration av Fluorouracil i plasma kan analyseras av Karolinska Universitetslaboratoriet, se KS:s provtagningsanvisning 5-FU, P-.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov förvaras i kyl max 3 dygn, därefter frys.
 • Skickas till
  Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset Ingång 61, 2tr 751 85 Uppsala Tel: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR