Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melatonin, Saliv-

 • Remiss
  Urin (UAS)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provkärl: Salivetterör (blå propp) alt. Salimetric (lila propp). Finns att hämta på Klinisk kemi Västerås. Provtagning: Ingenting i munnen (varken mat, dryck eller snus) 30 minuter före provtagning. Öppna förpackningen med uppsugningstussen. Stoppa uppsugningstussen i munnen, gärna under tungan, och vänta tills den är genomvåt. Det tar normalt minst ett par minuter. Avlägsna proppen på specialröret och stoppa i uppsugningstussen. Återförslut ordentligt med proppen.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Forskningsprov Kontakt ska tas med Forskningsansvarig BMA E-post: forskningsprojekt.al@akademiska.se före projektstart! Se UAS webbsida för forskningsprojekt/kliniska studier. Prov analyseras endast i godkända forskningsprojekt.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Prov ska vara analyserande lab tillhanda inom 24 h. Om transporten inte når analyserande lab inom 24 h måste provet centrifugeras och frysas i <-15°C: Centrifugera Salivette-/Salimetricsröret. Avlägsna insatsen med tussen, och återförslut ordentligt med proppen. Frys in provet.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 24h i kyl. Transporteras i kyla. Fryst prov skickas i fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS