Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

EGFR T790M, P-

 • Alternativa sökord
  TKI-resistensmutation p.T790M
 • Remiss
  Molekylär Patologi (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  2 st rör Lila propp (EDTA) 7 mL
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Inom 2 timmar måste prov centrifugeras och plasma avskiljas från blodkropparna.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och för över alikvoter om 1,5 mL till Eppendorfrör. Frys Plasma -20°C om transporten överstiger 2 h.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras fryst. Skickas på kolesyreis.
 • Skickas till
  Akademiska Sjukhuset Provmottagning Klinisk patologi C5 751 85 Uppsala.
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-10-29
  av JS