Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Blododling, barn, B-

 • Alternativa sökord
  Sepsis
 • Remiss
  E-remiss Cosmic alternativt pappersremiss, "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Blododling (förlängd odlingstid) beställs endast vid följande specifika frågeställningar: Protesendokardit/CIED-infektion (infektion av pacemaker eller CRT-system) Candidemi Kärlgraftsinfektion Tularemi Brucellos OBS! Misstanke om tularemi, brucellos eller dimorf svamp MÅSTE anges på remissen på grund av risk för laboratoriesmitta.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagningsmaterial: Vingkanyl med hätta till blododlingsflaska BacT/ALERT® varuforsorjningen.se/.../kanyl-ving-08x300mm-m-hatta-54770 Slaskrör: varuforsorjningen.se/.../ror-vakuum-pl-52ml-rod-54019 BacT/ALERT® FA Plus (aerob, grön) varuforsorjningen.se/.../flaska-odlingbuljong-aerob-gron-72089 BacT/ALERT® FN Plus (anaerob, orange) varuforsorjningen.se/.../flaska-odlingbuljong-anaerob-orang-72088 BacT/ALERT® PF Plus (aerob, gul). varuforsorjningen.se/.../flaska-odlingbuljong-aerob-gul-72087 Används till små barn och mycket svårstuckna patienter där förväntad blodvolym är mindre än 4 mL. Rekommenderad totalvolym fördelat på flasktyp vid blododling av barn. Se länken till tabell 1: regionvastmanland.se/.../...ym-for-odling-barn.pdf Slaskrör: För att minska antalet flaskor med växt av hudkontaminanter kan första portionen blod kasseras. Rekommenderas inte för små barn där blodvolymen är liten. Som riktmärke kan 3 mL avskiljas vid vikt >13 kg och 3-5 mL vid vikt >36 kg. Förberedelse Kontrollera alltid hållbarhetstiden på blodflaskorna. Inspektera flaskbotten, botten ska vara grön och vätskan i flaskorna klar. Skriv ut etiketter och klistra vertikalt i det tomma vita fältet, enligt följande bild: regionvastmanland.se/.../...-blododlingsflaska.pdf Märk flaskorna i förväg i den ordning som dessa ska tas. Det är viktigt att ordningen följs: 1. Eventuellt slaskrör (2 mL röd kork) 2. Barnflaska (gul) x 1-2 alternativt Aerob flaska (grön) 3. Anaerob flaska (orange) Markera rätt volym på flaskorna med en penna. Se tabell 1. Optimal blodmängd i flaskorna: Barnflaska (gul) 4 mL Aerob flaska (grön)/Anaerob flaska (orange) 10mL Tag av skyddshättan, desinficera gummimembranet med klorhexidinsprit och låt lufttorka. Desinficera slaskrörets membran med klorhexidinsprit och låt lufttorka. Desinfektera huden: Desinfektera noga planerat punktionsställe med riklig mängd klorhexidinsprit under minst 5 sek. Huden ska vara fuktig minst 30 sek. Låt huden lufttorka. Vid överkänslighet mot klorhexidin används etanol 70 % alt isopropylalkohol 60 %. Spädbarn och fullgångna nyfödda barn - använd lätt fuktad tork med klorhexidinsprit för huddesinfektion. Rekommenderad ingnidningstid är 20-30 sekunder. Vid provtagning av prematura barn används klorhexidinlösning 0,1%. Provtagning: Blododlingar ska tas först i rörordningen och helst innan insättning av antibiotika. Punktera venen utan att beröra den desinfekterade huden. Fixera nålen med tejp. Ta eventuellt ett slaskrör om 2 mL (röd kork) före första blododlingsflaskan (se tabell 1). Slaskröret kasseras. Ställ flaskorna på plant underlag och något lägre än punktionsstället. Montera ihop vacutainerhållaren med venprovtagningssetet. Alla flaskor kan tas vid samma punktion om desinfektion utförts som beskrivits ovan. Kontrollera blodflödet och fyll blodvolym enligt tabell 1. Var beredd att byta flaska. Vänd flaskorna ett par gånger så att innehållet blandas och desinfektera gummimembranen. Provtagning kvarliggande kärlkateter: Bör undvikas på grund av kontaminationsrisk, förutom vid misstanke om kateterrelaterad infektion. Prov från CVK/SVP måste tas samtidigt med perifer odling och provvolymerna ska vara identiska. Vid flerlumen-CVK bör prov tas ur varje skänkel. Det är mycket viktigt att flaskorna märks så att det tydligt framgår var odlingen är tagen. 1. Desinfektera injektionsmembranet. Gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit under 20 sek. Låt lufttorka 30 sek. 2. Använd slaskrör (2 mL röd kork) som vid venprov. Detta är särskilt viktigt vid tex heparin- eller vancomycinlås då dessa ämnen hämmar bakterietillväxt i flaskan. 3. Ta blododlingar i rörordning. Navelkateter Navelkateter ska generellt inte användas på grund av risk för kontamination men kan användas om perifer provtagning ej är möjlig. Blod aspireras med steril spruta och inokuleras, efter byte av kanyl till odlingsflaskan. PVK Provtagning från PVK bör undvikas. Vid akuta fall kan dock blododling tas från nysatt PVK (inom 30 minuter). Desinfektera blodflaskans membran och insticksställe enligt rutin för perifer blododling och låt lufttorka. Ta sedan eventuellt ett slaskrör (se tabell 1) och därefter blodflaskor enligt rutin.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  1. Rätt utförd desinfektion av instickstället minskar risken för kontamination. 2. Rätt mängd blod i varje flaska ger högre känslighet. 3. Lämna flaskorna till laboratoriet så snart som möjligt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämna flaskorna till Jourlaboratoriet så snart som möjligt
 • Lämnas till
  Provet lämnas dygnet runt till Jourlaboratoriet i Västerås eller laboratoriet i Köping. I väntan på transport förvaras provet i rumstemperatur.
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Oanvända flaskor förvaras mörkt och i rumstemperatur.
 • Metod och analysprincip
  Odling och mikroskopi
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Positiva odlingar telefonbesvaras omgående och svar lämnas även elektroniskt. Negativa odlingar besvaras efter 5 respektive 10 dygn beroende på inkuberingstid.
 • Uppdaterad
  2023-06-29
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English