Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Zink, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Röd propp (serum utan gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Zink har en dygnsvariation med högsta värdet på morgonen, cirka klockan 9-10. Koncentrationen sjunker under resten av dagen och når den lägsta koncentrationen klockan 20-22. Hemolyskänslig analyt.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter ca 60 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 7 dygn.
 • Referensintervall
  Barn 1 vecka - 17 år: 8,5 - 15 μmol/L vid normal albuminnivå Vuxna 18 år och äldre: 8,0 - 14 μmol/L vid normal albuminnivå Referensintervallet gäller från och med 2017-12-01.
 • Metod och analysprincip
  Enzymatisk metod med turbidimetrisk analys. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Analyseras vid misstanke om zinkbrist. Zink har en hög biologisk variation varför upprepad provtagning kan krävas för att verifiera zinkbrist.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utförs dagtid vardagar måndag-fredag
 • Uppdaterad
  2019-02-11
  av JR