Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Katekolaminer, dU-

 • Alternativa sökord
  Adrenalin, Noradrenalin
 • Remiss
  Urin (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  dygnsmängd, förekommande läkemedelsbehandling
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vuxna: En dygnsmängd urin med tillsats av 20 mL 6 M HCl i flaskor 2,5 L. Barn: OK med stickprov, 10mL. Specialrör finns på kemlab men provet kan också surgöras i efterhand (1 mL 6 mol/L HCl per 100 mL urin). I speciella fall kan 4-timmars urinsamling göras direkt efter en symtomgivande attack. Urinsamling ska i dessa fall göras i en urinsamlingsflaska som innehåller mindre mängd saltsyra (5 ml 5M saltsyra).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  pH skall vara <3. Analyseras 1 ggn/v.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Mät den totala urinmängden och ange på remissen. Häll upp 2 rör med 5-10 mL i varje och skicka dessa till Uppsala. Om prov ej samlats i kärl med HCl, kontakta laboratoriet Uppsala för rådgivning (i undantagsfall kan prov eventuellt frysas).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  1 v i kyl. För transporter < 2 dygn kan provet skickas icke fryst tillsammans med en frysklamp. För längre transporter skickas provet fryst tillsammans med en frysklamp.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-01-20
  av JR