Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Katekolaminer, dU-

 • Alternativa sökord
  Adrenalin, Noradrenalin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand. Svar följer på papper. Alternativt pappersremiss Urin (Akademiska).
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * dygnsmängd * förekommande läkemedelsbehandling
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Vuxna: En dygnsmängd urin med tillsats av 25 mL 5 M HCl i flaskor 2,5 L. Barn: 1 mL 5 M HCl per 100 mL urin
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  pH skall vara <3.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Uppsala Akademiska sjukhus
 • Provhantering på laboratoriet
  Mät den totala urinmängden och ange på remissen. Häll upp 2 rör med 5-10 mL i varje och skicka dessa till Uppsala. Om prov ej samlats i kärl med HCl, kontakta laboratoriet Uppsala för rådgivning (i undantagsfall kan prov eventuellt frysas).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  1 vecka i kyl. Provet kan skickas i rumstemperatur.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-06-25
  av JR