Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Membranproteiner, Erc(B)-

 • Alternativa sökord
  Ankyrin, Spektrin, EMA, Ery-Band-3-protein, Screening av hereditär sfärocytos
 • Remiss
  Klinisk kemi Special (Karolinska -Måste beställas) (Alternativt Pappersremiss 5 Västmanland)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  OBS! Tidsbokning krävs! Se under viktigt att veta. 2 EDTA-rör ska lämnas till laboratoriet.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Tidbokning för analys vid Karolinska laboratoriet krävs. Innan provtagning kontaktas Karolinska laboratoriet på tel: 08-517 731 02. Kontakta sedan laboratoriet i Västerås/Köping och meddela laboratoriet om önskad analys och överrenskommen tid. Se under rubrik provhantering för detaljerad anvisning. Provet måste anlända till Klinisk kemi, Karolinska universitetssjukhuset inom 24 timmar från provtagning. Innan expresstransport till Karolinska ska provet hanteras i Västerås. Prov skall inte tas förrän 2-3 månader efter eventuell blodtransfusion. Om sådan givits de senaste 3 månaderna, måste detta anges på remissen
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej! Provhantering enligt nedan: 1. Beställaren kontaktar det lokala laboratoriet (exempelvis Västerås eller Köping) och meddelar att man vill utföra analysen. Beställaren erhåller då en kontaktperson och ett telefonnummer på det lokala laboratoriet som man kan meddela Karolinska i punkt 2. 2. Beställaren kontaktar Karolinska Universitetslaboratoriet per telefon och bokar en tid för analys och uppger en kontaktperson på det lokala laboratoriet. 3. När provet (2 EDTA-rör) anländer till det lokala laboratoriet förs två manuella utstryk och analys av B-Retikulocyter utförs. 4. Provrör, blodutryk samt resultat för B-Retikulocyter skickas i vadderat kuvert som märks "biologiskt prov" med expresspost till: Karolinska Universitetslaboratoriet Eva-Marie Norberg Direkt till Klinisk kemi Solna 9 fem Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm 5. Det lokala laboratoriet kontaktar Karolinska på telefon 08-517 731 02 när prover är skickat.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i rumstemperatur och transporteras snarast till Klinisk kemi, Solna, eftersom det måste analyseras inom 24 timmar efter provtagning. Kontrollera bästa transportsätt (taxi/expressbrev) med lab i Solna
 • Skickas till
  Karolinska Universitetslaboratoriet Eva-Marie Norberg Direkt till Klinisk kemi Solna 9 fem Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-09-25
  av JS