Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Amikacin (koncentrationsbestämning), S-

 • Alternativa sökord
  Biklin
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi, Karolinska
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * provtagningsdatum och klockslag * datum och klockslag för senast intagen dos * aktuell dos * datum för senaste dosjustering och föregående dos * övriga läkemedel * vikt, P-kreatinin och frågeställning * om behandling gäller mykobakterier/TBC
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Rekommenderas i första hand bedömning av dalvärde med provtagning strax före (<30 min) ny dos. Vid låg dos eller svårvärderad distributionsvolym, liksom vid tveksam behandlingseffekt, rekommenderas även bedömning av toppvärde, med provtagning 1h efter påbörjad 30 min-infusion, eller 45 min efter intramuskulär injektion.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera provet och avskilj plasma/serum
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Plasma/serum förvaras och skickas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-06-25
  av JR