Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Amikacin (koncentrationsbestämning), S-

 • Alternativa sökord
  Biklin
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi, Karolinska (måste beställas)
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senast intagen dos, aktuell dos, datum för senaste dosjustering och föregående dos, övriga läkemedel, vikt, P-kreatinin, frågeställning, om behandling gäller mykobakterier/TBC
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd propp). Volym 1mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Rekommenderas i första hand bedömning av dalvärde med provtagning strax före (<30 min) ny dos. Vid låg dos eller svårvärderad distributionsvolym, liksom vid tveksam behandlingseffekt, rekommenderas även bedömning av toppvärde, med provtagning 1h efter påbörjad 30 min-infusion, eller 45 min efter intramuskulär injektion.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och häll av.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och skickas kylt inom 7d. Därefter fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-27
  av GS