Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gashantering

Alla inom Region Västmanland som hanterar gas ska gå en e-utbildning via Kompetensplatsen.

Det finns en e-utbildning om grundläggande gashantering på Kompetensplatsen. Den är obligatorisk för all vårdpersonal på enheter som hanterar medicinska gaser. Utbildningen finns i två versioner, för vårdinrättningar med eller utan centralgasanläggning. Välj den som stämmer med din enhet.

E-utbildning i gashantering för enheter med centralgasanläggning

Utbildningen är en grundläggande gasutbildning fär fokus ligger på det förebyggande arbetet. Du får bland annat veta mera om ansvar och organisation, vanliga gaser, hantering av gasflaskor samt gas via centralgasanläggning.

Målet med utbildningen är att du ska få en förståelse för risker kring gas samt en grundläggande beredskap för hantering av gasflaskor och avvikelser.

E-utbildningen innehåller instuderingsdel och ett kunskapstest som du måste bli godkänd på. Det tar ungefär 20 minuter att genomföra utbildningen. 

Hur gör jag?

Till utbildningen

Logga in med ditt eget ID, inte arbetsplatsdator, så att genomförd e-utbildning med godkänt prov registreras för dig.

Uppföljning på APT

E-utbildningen kommer att följas upp av en praktisk utbildning på en APT på din egen enhet. Utbildningen ska sedan upprepas vartannat år.

E-utbildning i gashantering för enheter utan centralgasanläggning

Utbildningen är en grundläggande gasutbildning där fokus ligger på det förebyggande arbetet. Du får bland annat veta mera om ansvar och organisation, vanliga gaser och hantering av gasflaskor.

Målet med utbildningen är att du ska få en förståelse för risker kring gas samt en grundläggande beredskap för hantering av gasflaskor och avvikelser.

E-utbildningen innehåller instuderingsdel och ett kunskapstest som du måste bli godkänd på. Det tar ungefär 20 minuter att genomföra utbildningen. Utbildningen ska sedan upprepas vartannat år.

Hur gör jag?

Till utbildningen

Logga in med ditt eget ID, inte arbetsplatsdator, så att genomförd e-utbildning med godkänt prov registreras för dig.

Utbildning för internutbildare för praktisk gashantering i verksamheten

Enhetschefen utser en internutbildare på sin enhet och ansvarar för att den blir anmäld till utbildning den 26/11 via Kompetensplatsen. Platsantalet är begränsat och vid eventuell platsbrist görs en behovsprioritering utifrån verksamhetens karaktär. Utbildningen är tre timmar lång.

Till utbildningen

Lämplig person som "Internutbildare för praktisk gashantering i verksamheten" kan variera mellan olika enheter, till exempel verksamhetens brandombud, läkemedelsansvarig sjuksköterska eller enhetschef.

Utbildning på APT

Efter avslutad utbildning presenterar internutbildaren ett färdigt APT-paket för sina kollegor på den egna enheten, helst före sommaren.

Alla som deltar i den interna utbildningen ska först ha gjort e-utbildning i gashantering för enheter med centralgasanläggning med godkänt resultat.