Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cystor och maskägg, F-

 • Alternativa sökord
  Cystor, entamoeba, giardia, Cryptosporidium
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt Pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Eventuell utlandsvistelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Utförande: Feces samlas i ett kärl eller på ett papper. Lägg rikligt med toalettpapper i en ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Ta 3 - 4 skedar feces till provröret, om vattentunt bör röret fyllas. Försök få med eventuella slemmiga eller blodiga partier. Provtagningsrör: Fecesrör med SAF-medium, sked och skruvlock. Rör beställes från Klinisk mikrobiologi på följande blankett: ledningssystemet.regionvastmanland.se/.../public
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Cystor och maskägg (Mikroskopi) Rekommenderas för patienter som har vistats i endemiska områden utanför Europa och för immunosupprimerade, då flera andra typer av parasiter, maskar och maskägg kan misstänkas. Analysen kan även vara indicerad vid utredning av eosinofili och/eller långvariga mag-tarm symtom. Om utlandsvistelse, immunuppression och/eller utredning ej anges kommer PCR att utföras. Parasit-DNA (PCR) Rekommenderas vid akut gastroenterit som misstänks vara parasitorsakad samt vid inhemsk smitta, då den specifikt påvisar enbart Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis och Entamoeba histolytica DNA. För vidare upplysning se separat provtagningsanvisning för denna metod. Intermittent utsöndring av parasiter är vanligt varför upprepad provtagning med olika provtagningstillfällen kan vara av värde vid negativt provsvar.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Mikroskopi.
 • Indikation/tolkning
  Utredning av mag- tarmbesvär, diarréer, eosinofili.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR