Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cystor och maskägg, F-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Anges på remiss
  Ange symtom under kliniska data samt om patienten varit utomlands: även utlandsvistelse längre tillbaka i tiden kan vara av betydelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Fecesrör med SAF-medium, sked och skruvlock Rör beställes från Klinisk mikrobiologi på blankett "Rekvisitionsblankett för provtagningsmateriel Klinisk mikrobiologi 15522-2.pdf" Utförande: Feces (avföring) samlas i ett kärl eller på ett papper. Lägg rikligt med toalettpapper i en ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Ta 3 - 4 skedar feces till provröret, om vattentunt bör röret fyllas.Försök få med eventuella slemmiga eller blodiga partier.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Intermittent utsöndring av cystor och maskägg är vanligt, 2-3 prover som tagits olika dagar rekommenderas.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet med nästa ordinarie transport till laboratoriet. Förvaras i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Direktmikroskopi.
 • Indikation/tolkning
  Utredning av mag- tarmbesvär, diarréer, eosinofili. Hälsokontroll efter vistelse i endemiskt område.
 • Metodansvarig läkare
  Se Metodbeskrivning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Svar lämnas inom 3-5 arbetsdagar.
 • Uppdaterad
  2017-03-20
  av JS