Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Magnesium, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hemolyskänslig analyt. Koncentrationen är beroende av albuminkoncentration samt kroppställning inför provtagning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 14 dygn.
 • Referensintervall
  Barn 0-90 dagar: 0,59-0,88 mmol/L Barn 91-365 dagar: 0,65-1,02 mmol/L > 1 år: 0,70-0,95 mmol/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Förhöjda värden ses vid exempelvis kronisk njursinsufficiens och acidos. Låga värden ses exempelvis vid malnutrition, absorptionsrubbning, kronisk alkoholism och vid ökade förluster pga. vissa diuretika och tubulär proteinuri.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras dygnet runt, svar i regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2020-05-04
  av JR