Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Metylfenidat, P-

 • Alternativa sökord
  Concerta, Equasym, Medanef, Medikinet, Ritalin, Ritalina
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag datum och klockslag för senast intagen dos aktuell dos datum för senaste dosjustering och föregående dos övriga läkemedel frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  FC-Mixture-rör (rosa propp). Volym 2 mL venblod.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning motsvarande maxkoncentration, som ses 1-2 tim samt 5-7 tim efter intag av Ritalinakapsel samt 1-2 tim liksom 6-8 tim efter depottablett Concerta.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport med ankomst till Klinisk farmakologi Karolinska inom 7 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur. Förvaring och transport sker i kyl >7d och i frys >14d.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS