Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Amyloidtypning, Bukfett-

 • Alternativa sökord
  Bukfettsbiopsi för amyloidtypning
 • Remiss
  Akademiska laboratoriet remiss patologi Alt. Pappersremiss 5 Västmanland
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Märk provet med ”Bukfettsbiopsi för amyloidtypning"., Ange även relevanta uppgifter såsom symtom, förekomst av monoklonalt protein etc.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Provtagning: För diagnostik av amyloidos rekommenderas: Alt 1. En ca sockerbitsstor biopsi från subkutan fettvävnad över bukväggen. Alt 2. En 8 mm stor och djup stansbiopsi, som också måste omfatta ordentligt med fettvävnad. Kirurgisk biopsi är dock att föredra.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Använd inte gasväv, då partiklar av gasväven fastnar i provmaterialet.
 • Lämnas till
  Klinisk patologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Biopsin insändes ofixerad (ingen formalin) i en burk eller rör med fysiologisk koksaltlösning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet kan insändas med vanlig post om det sänds så att det kommer fram inom en vecka. Is eller kolsyreis är således inte nödvändigt.
 • Skickas till
  Klinisk patologi och cytologi Rudbeckslaboratoriet C5 Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Tel: 018-611 38 10
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-25
  av GS