Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LD, S-

 • Alternativa sökord
  Laktatdehydrogenas
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hemolyskänslig analyt.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  0 - 15 dagar: 5,4-21 µkat/L 15 dagar - 1 år: 2,8-7,8 µkat/L 1 - 10 år: 3,3-5,6 µkat/L 10 - 15 år: 2,7-4,7 µkat/L 15 - 19 år: 2,5-4,3 µkat/L Vuxna 19 - 70 år: 1,8-3,4 µkat/L Vuxna > 70 år: 1,9-4,2 µkat/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri AU680
 • Indikation/tolkning
  Ospecifik markör för vävnadsskada/cellsönderfall.
 • Metodansvarig läkare
  Per Bjellerup
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutprov besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2019-05-28
  av JR