Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

APTT, P-

 • Alternativa sökord
  Aktiverad Partiell Tromboplastintid
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-citratrör (ljusblå propp) Röret ska fyllas helt (volymmarkering finns), tills vakuumsuget upphör. Blanda genom att vända röret 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov från patienter som behandlas med heparin, lågmolekylärt heparin och liknande substanser skall lämnas till Klinisk kemi omedelbart. Prov från övriga patienter (inklusive Waran-behandlade patienter) kan hanteras som rutinprover.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom en timme för patienter med pågående behandling med heparin eller LMWH (low-molecular-weight heparin). Annars inom 8 timmar.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås. Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras 10 min vid 2200 g. Prov från patienter med viss antikoagulationsbehandling (i princip heparin och LMWH) centrifugeras inom 1 h och plasma avskiljs. Lämna 1 cm kvar ovanför blodkropparna. Prov på patient som ej har sådan behandling, kan skickas ocentrifugerat till Kem lab/alternativt centrifugeras inom 8 h (inkl Waranbehandlade patienter).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov från patient behandlad med heparin eller LMWH ska centrifugeras inom en timme, plasma är sedan hållbar i 4 timmar i rumstemperatur innan analys (plasma kan frysas). Prov från patient som ej erhållit sådan behandling kan förvaras i rumstemperatur men ska centrifugeras och analyseras inom 8 timmar.
 • Referensintervall
  0-12 mån: Saknas ≥12 mån: 28-40 s
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetrisk mätning av fibrinclotbildning. ACL TOP.
 • Indikation/tolkning
  Blödningsutredning. Trombosutredning (misstanke om lupus antikoagulans). Monitorering av behandling med ofraktionerat heparin. Kontroll inför operation/biopsi vid misstanke om ökad blödningsbenägenhet. Ett mått på instrinsic pathway i koagulationen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Nej
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2024-06-12
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English