Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

APTT, P-

 • Alternativa sökord
  Aktiverad Partiell Tromboplastintid
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Ljusblå/Svart (NaCitrat)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt att röret fylls helt, tills vakuumsuget upphör, samt att det vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. Prov från patienter som behandlas med heparin, lågmolekylärt heparin och liknande substanser skall lämnas till Klinisk kemi så snart som möjligt. Prov från övriga patienter (inklusive Waran-behandlade patienter) kan hanteras som rutinprover.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom en timme för patienter med pågående behandling med heparin eller LMWH (low-molecular-weight heparin). Annars inom 4 timmar.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås. Köping.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras 10 min vid 2200 g. Prov från patienter med viss antikoagulationsbehandling (i princip heparin och LMWH) centrifugeras inom 1 h och plasma avskiljs. Lämna 1 cm kvar ovanför blodkropparna. Prov på patient som ej har sådan behandling, kan skickas ocentrifugerat till Kem lab/alternativt centrifugeras inom 8 h (inkl Waranbehandlade patienter).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov från patient behandlad med heparin eller LMWH ska centrifugeras inom en timme, plasma är sedan hållbar i 4 timmar i rumstemperatur innan analys (plasma kan frysas). Prov från patient som ej erhållit sådan behandling kan förvaras i rumstemperatur men ska centrifugeras och analyseras inom 8 timmar.
 • Referensintervall
  28-40 sekunder.
 • Metod och analysprincip
  Turbidimetrisk mätning av fibrinclotbildning. ACL TOP.
 • Indikation/tolkning
  Blödningsutredning. Trombosutredning (misstanke om lupus antikoagulans). Monitorering av behandling med ofraktionerat heparin. Kontroll inför operation/biopsi vid misstanke om ökad blödningsbenägenhet. Ett mått på instrinsic pathway i koagulationen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2018-03-01
  av JS