Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FISH analys, Benm-

 • Remiss
  Hematologisk genetisk diagnostik VUXEN/BARN (UAS) UCAN (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provmaterial, provtagningsdatum och tid, diagnos/frågeställning/anamnes, samtycke till biobank
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  4 st benmärgs-utstryk OBS! Vid myelom skickas BM-aspirat (heparin rör) direkt till Patologen för anrikning före FISH-analysen.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Myelom-prover skickas till Patologen med en UCAN remiss och en Klinisk genetik remiss för vuxen hematologi. Vissa analyser har kort tidgräns, vid osäkerhet kontrollera med Klinisk kemi Västerås så att prov kan skickas och analyseras inom tidsgränsen.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej frysas eller centrifugeras! OBS! Myelom-rören ska inte kylas ner utan förvaras i rumstemperatur om de ej skickas direkt. Proverna skickas till Patologen med en UCAN remiss och en Klinisk genetik remiss för vuxen hematologi. Se fliken nedan UAS(KPC) för adress.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som ej kan skickas samma dag skall förvaras i kylskåp. Prover måste vara laboratoriet tillhanda senast kl 15 mån-fre. OBS! Fredagar och dag före röd dag måste Myelom-prover vara Patologi-laboratoriet tillhanda senast kl 12.00
 • Skickas till
  Klinisk genetik Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2020-02-26
  av JR