Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Meropenem (koncentrationsbestämning), P-

 • Alternativa sökord
  Meronem
 • Remiss
  Klinisk farmakologi, Karolinska
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senast intagen dos, aktuell dos, datum för senaste dosjustering och föregående dos, övriga läkemedel, vikt, P-kreatinin, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-heparinrör, mörkblå kork. Volym 1 mL venblod. Vanligen analyseras antibiotika före ny dos, respektive strax efter. För närmare monitorering av effektiv plasmanivå föreslås dock att koncentration analyseras i prov taget efter halva dosintervallet vilket i sin tur måste jämföras med MIC för aktuell patogen (mikrobiologisk analys).
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och häll av inom 1 timme.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Skickas kylt inom 3 dygn från provtagning. Vid längre tids förvaring/transport skall provet hållas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-15
  av GS