Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Meropenem (koncentrationsbestämning), P-

 • Alternativa sökord
  Meronem
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * provtagningsdatum och klockslag * typ av dosregim (intermittent dosering eller kontinuerlig infusion) * datum och klockslag för när senaste infusion startade * aktuell dosering alternativt total mängd meropenem i pågående infusion * planerad total infusionstid i timmar * datum för påbörjad behandling eller senaste dosjustering * vikt, P-kreatinin och frågeställning vid koncentrationsmätning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-heparinrör (mörkblå propp) eller rör utan tillsats (röd propp).
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera provet och avskilj plasma/serum inom 1 timme.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Plasma/serum förvaras och skickas fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2019-06-25
  av JR