Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mykofenolsyra på UAS, P-

 • Alternativa sökord
  MPA-konc, CellCept
 • Remiss
  Läkemedel (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  provtagningstid, senaste dos
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp), minst halvfullt. Prov tas före dos.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provtagning och provhantering sker enligt anvisning från respektive sjukhus där patienten är transplanterad. Om uppgift om transplantationssjukhus (ort) inte kan fås, tas prov enligt Uppsalas provtagningsföreskrifter
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Ev. centrifugera (minst 7 min, 2400g) och avskilj plasma.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Ocentrifugerat prov hållbart 5 d i kyl, avskiljd plasma 14 d i kyl. Kan frysas i -20 C högst 2 mån. Transporteras I rumstemperatur. Fryst plasma skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-08
  av GS