Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Sputumodling, sp-

 • Alternativa sökord
  nedre luftvägar
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning. Välj: Sputumodling allmän: bakterier (obs, ej Legionella) Sputumodling inkl svamp: bakterier (obs ej Legionella), jäst, mögel
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Aktuell antibiotikabehandling, immunosuppresiv behandling, predisponerande sjukdom t.ex. cystisk fibros. Ange om provet utgörs av inducerat sputum.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Innerburk= provtagningsburk Ytterburk= transportburk Märk både inner- och ytterburken innan provtagning. Provet bör tas före eventuell antibiotikabehandling. Låt patienten skölja munnen med vatten före provtagning. Eventuell protes tas ut. Instruera patienten att få upp en kraftig djuphostning från nedre luftvägarna direkt i innerburken. Innerburken placeras i ytterburken. Av säkerhetsskäll kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk. Provtagningsmaterial: varuforsorjningen.se/.../burk-pl-m-skruvl-70ml-61859 Det är viktigt att provet utgörs av en upphostning från de nedre luftvägarna och inte enbart saliv. Representativt prov erhålls lättast på morgonen direkt när patienten vaknat. Om patienten har svårt att hosta upp material bör provet tas genom andningsgymnasti med hjälp av erfaren personal. Inducerat sputumprov I vissa fall kan man behöva provocera fram ett prov, så kallat inducerat sputumprov. Detta erhålls under/efter 10-20 minuter inandning av några mL nebuliserad hyperton (3 %) koksaltlösning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid misstanke om Legionella, beställ "Luftvägsblock bakterier (PCR)". Påvisad Legionella skickas till externt laboratorium för odling samt typning.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Prov bör vara laboratorie tillhanda inom 1 dygn från provtagning.
 • Lämnas till
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Analyserande laboratorium
  Mikrobiologilaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport. Transport utanför Västmanlands sjukhus Västerås bör ske i kyla. Vid ankomst till laboratoriet ≥ 1 dygn efter provtagning är odlingsresultatet osäkert och bör tolkas med försiktighet.
 • Metod och analysprincip
  Odling och mikroskopi. Provets representativitet avseende de nedre luftvägarna undersöks med mikroskopi. Cellbilden talar för saliv eller sputum (skivepitelceller eller granulocyter som dominerar).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2024-04-02
  av TG

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English