Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PSA, S-

 • Alternativa sökord
  Prostataspecifikt antigen
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (gul propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Om transporten inte når analyserande laboratoriet inom 21 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i -20°C. Behandling med 5-alfareduktashämmare (Avodart®/dutasterid och Proscar®/finasterid) halverar PSA-värdet vid godartad prostataförstoring. Särskilda riktlinjer finns för utredning av män som får sådan behandling.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 1 dygn. Fryses annars.
 • Referensintervall
  Män < 50 år: < 2,0 μg/L Män 50-69 år: < 3,0 μg/L Män 70-80 år: < 5,0 μg/L Män > 80 år: < 7,0 μg/L Ev. behandling med 5-alfareduktashämmare skall beaktas vid tolkning.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk 2-stegsmetod. Architect i2000.
 • Indikation/tolkning
  Förhöjda värden i upprepade prover ger misstanke om prostatacancer men cancer kan även förekomma vid normala PSA värden. Det krävs histopatologisk undersökning av biopsimaterial för att ställa diagnos. Ospecifik ökning av PSA ses vid inflammatorisk prostatasjukdom (akut och kronisk prostatit). Lätt förhöjda värden av PSA-totalt kan ses vid benign prostatahyperplasi (BPH), vilket blir vanligare med stigande ålder (värden sällan över 20 µg/L). Ökningen är korrelerad till prostatas storlek. PSA-fritt i förhållande till PSA-totalt är signifikant högre hos patienter med BPH än hos patienter med prostatacancer. Totala koncentrationen av PSA i blodet är normalt låg och PSA-fritt utgör mer än 20% av den totala PSA-koncentrationen hos män utan prostatacancer. PSA kan användas för kontroll efter radikal kirurgi och strålbehandling.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfri vardag under kontorstid. Rutinanalys besvaras som regel inom 4 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-02-18
  av JR