Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HLA-B51, B-

 • Alternativa sökord
  HLAB51
 • Remiss
  Vävnadstypningslaboratoriet Sahlgrenska, eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Önskad analys, sjukdomsassociation
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila kork). För vuxna krävs 3 mL provmaterial i 1 rör. För barn krävs minst 1 mL provmaterial.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Vävnadstypningslaboratoriet Sahlgrenska
 • Provhantering på laboratoriet
  Inför transport skall prov förvaras ocentrifugerat vid rumstemperatur. Prov skall transporteras i provtagningshylsa.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  För att prov ska kunna analyseras måste det vara Vävnadstypningslaboratoriet tillhanda inom 3 dygn.
 • Skickas till
  Vävnadstypningslaboratoriet Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vita Stråket 13, 413 45 Göteborg Tel. 031-342 17 46
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-11-13
  av JR