Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Apolipoprotein E (genotyp), Pt(Lkc)-

 • Alternativa sökord
  ApoE, genotyp (lipidrubbning)
 • Remiss
  Genotypning (UAS)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  anamnes/frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör (lila propp, helblod). Minsta volym 1-4 mL.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kyl. Kan skickas i rumsteperatur. Fryses som helblod i plaströr om det ej ankommer lab UAS inom 3 d. Skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS