Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

FSH, S-

 • Alternativa sökord
  Follikelstimulerande hormon
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 7 dygn.
 • Referensintervall
  Kvinnor: Follikelfas: 3,5 - 13 IE/L Ovulationsfas: 4,7 - 22 IE/L Lutealfas: 1,7 - 7,7 IE/L Postmenopaus: 26 - 135 IE/L Män: 1,5 - 12 IE/L Barn före pubertet: saknas
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  Gonadotropin central för pubertering och fortplantning. Vid bedömning måste gonadotropinnivån ställas i relation till ålder och fas i menstruationscykeln. Hos barn sker bedömning mot pubertetsutveckling och ålder. Förhöjda värden ses vid pubertas praecox (tidig könsmognad) och tidig menopaus. Vid gonadinsufficiens med minskad östradiolproduktion som följd, stiger FSH-nivån. Samma förhållande gäller vid gonaddysgenesi (medfödd felutveckling hos äggstock eller testiklar). Låga värden ses vid organiska skador i hypothalamus eller hypofys (exempelvis tumörer). Vid störningar i hypothalamusfunktionen såsom amenorré i samband med anorexia nervosa eller efter p-pillerbehandling är gonadotropinnivåerna låga. Belastningstest med gonadotropin releasing hormone (GnRH) kan göras för att studera insöndringsreserven av FSH och LH. Normalt är dock LH-svaret mer uttalat än FSH-svaret.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR