Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TIBC, S-

 • Alternativa sökord
  Total iron binding capacity, järnbindande kapacitet
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp) Bör tas på morgonen före kl 10:00 på grund av dygnsvariation. Järnmedicin ska ej tas dygnet före provtagning
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Ingående analyser transferrin och järn. Hemolyskänslig
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Se respektive analyt
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se respektive analyt
 • Referensintervall
  7 dagar - 5 månader: 33-83 µmol/L 6 månader - 11 år: 53-88 µmol/L 12 - 17 år kvinnor: 60-108 µmol/L 12 - 17 år män: 60-95 µmol/L ≥ 18 år: 45-83 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Beräknad parameter
 • Indikation/tolkning
  Tillsammans med P-Järn vid utredning av oklar anemi samt vid misstanke om hemokromatos. TIBC korrelerar linjärt med transferrin och beräknas enligt formeln Transferrinx25,1 då detta är den maximala teoretiska järnbindande kapaciteten hos transferrin. Låga S-Transferrinresultat ses vid malnutrition, kronisk alkoholism, inflammation, kroniska leversjukdomar. Förhöjda S-Transferrin resultat ses vid järnbrist, under de sista månaderna av graviditeten samt efter tillförsel av östrogen.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Besvaras i regel inom 4 timmar efter ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-05-28
  av JR