Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VIP, fP-

 • Alternativa sökord
  Vasoaktiv intestinal peptid
 • Remiss
  KKF (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Fasteprov. 1 iskylt NaHeparin-rör (mörkblå propp). Röret bör stå i isbad minst 5 min före provtagning och omedelbart ställas tillbaka i isbadet efter provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provet ska kylcentrifugeras. Förvarna KlinKem innan provet tas. VIP är mycket känslig för nedbrytning. De angivna provtagningsanvisningarna bör följas strikt för att undvika falskt för låga värden
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylcentrifugera omedelbart och avskilj plasma. Plasma fryses inom 30 min efter provtagning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Fryst plasma skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS