Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kristaller och Celler, Ledv-

 • Alternativa sökord
  Ledvätska
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 4.
 • Anges på remiss
  Om patienten erhållit intrartikulär injektion innan undersökning.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 Na-heparinrör(blå kork) 2 mL ledvätska överförs till 1 Na-heparinrör. Blandas noga.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Använd EJ litiumheparinrör, eftersom litiumheparin kan utfällas som pyrofosfatliknande kristaller.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 15 minuter
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Celler analyseras inom 1 timme efter provtagning. Efter analys av celler centrifugeras provet 5 minuter vid 500 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  1 vecka i kylskåp efter analys (kristaller).
 • Referensintervall
  < 0,2x10^9/L för celler. Fynd/Inga fynd av kristaller.
 • Metod och analysprincip
  Cellräkning sker på Sysmex XN-1000. Kristallanalys med mikroskop.
 • Indikation/tolkning
  Differentialdiagnostik vid artrit (kristaller). Mängden celler i en led är proportionerlig mot den inflammatoriska aktiviteten i leden. Nedan följer tolkningsförslag för inflammationsgradering samt exempel på orsakande diagnoser. <0,2 - Ingen inflammation - Frisk led <2 - Låggradig inflammation - Artros <15 - Mild inflammation - SLE, villonodös synovit, sarkom ≤50 - Kraftig inflammation - Postinfektiös artrit, psoriasisartropati, reumatoid artrit >50 - Septisk led - Stafylokocker, streptokocker, tuberkulos
 • Ackreditering
  Nej
 • Uppdaterad
  2019-05-28
  av JR