Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Proteinelektrofores, serum, S-

 • Alternativa sökord
  Proteinelfores, proteinfraktioner
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Frågeställning, Graviditet, Behandling med östrogenpreparat, Ev. behandling med monoklonalt läkemedel.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gult gelrör (serum)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Avskilj serum till 5 mL plaströr (behöver ej avskiljas om provet skickas samma dag som provtaging).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 7 dagar i kylskåp.
 • Referensintervall
  Se utlåtande.
 • Metod och analysprincip
  Gelelektrofores. Hydrasys LC.
 • Indikation/tolkning
  Utredning vid misstanke om M-komponentsjukdom, särskilt myelom. Uppföljning av patienter med känd M-komponent. För utredning av inflammation av oklar genes, SR-stegring, led- och bindvävssjukdomar, tarm- och leversjukdomar, maligniteter, antitrypsinbrist.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Svarstid kring en vecka.
 • Uppdaterad
  2016-11-22
  av JS