Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heparin-antikroppar, P-

 • Alternativa sökord
  HIT, HIPA, HPF4
 • Remiss
  4T-score
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  2 st Citratrör. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS! Remiss kompletteras med ifyllt formulär (4T-score) som måste bifogas. Vid frågor och för vidare utredning kontaktas kundtjänst, Klinisk kemi 08-123 910 90.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 15 min
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 30 min (15 min, 2000g, 15C). Plasman avskiljs och fördelas i 5-6 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 1 mL/rör. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i -70C.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2016-06-15
  av GS