Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

ROTEM, B-

 • Alternativa sökord
  Tromboelastometri
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 5.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  NaCitratrör (ljusblå/svart propp) 2,7-4,5 ml. Rör som drar mindre mängd (ljusblå/vit) eller CTAD-rör kan ej användas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt med god rörfyllnad. Kontrollera att röret är fyllt inom volymsmarkeringen och blanda sedan noggrant genom att vända röret varsamt ca 10 ggr.
 • Laboratoriet tillhanda
  Snarast. Prover får ej skickas med rörpost Tempus 600.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej centrifugeras. Prov analyseras omedelbart efter ankomst till laboratoriet.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  4 timmar i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  B-A5 (FIBTEM): 5-20 mm B-A10 (FIBTEM): 7-23 mm B-CT (EXTEM): 38-79 s B-A5 (EXTEM): 32-52 mm B-A10 (EXTEM): 43-65 mm B-ML (EXTEM): 0-14 % B-CT (INTEM): 100-240 s B-A5 (INTEM): 33-52 mm B-A10 (INTEM): 44-66 mm B-ML (INTEM): 0-14 % B-A5 (APTEM): 28-50 mm B-A10 (APTEM): 43-65 mm B-ML (APTEM): 0-14 % B-CT (HEPTEM): 100-240 s
 • Metod och analysprincip
  Tromboelastometri, viskositetsmätning.
 • Indikation/tolkning
  ROTEM® är ett instrument som används för att utvärdera koagulationsprocessen i ett helblodsprov genom så kallad tromboelastometri. Analysen ger en funktionell bild av koagulationsstatus där såväl plasmakoagulation, trombocytfunktion som fibrinolys ingår. Metoden kan användas i kombination med lämplig behandlingsalgoritm för att styra transfusionsbehovet i samband med allvarlig blödning. Ett normalt tromboelastogram har högt negativt prediktivt värde för att utesluta hemostasrubbning vid blödning och kan istället indikera att det finns mekaniska orsaker (t.ex. kirurgisk blödning) (1). Källor: 1. Hemostas vid allvarlig blödning. Vårdprogram utarbetat av arbetsgrupp inom Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH). Version 3, giltig t o m 2023-08-29. Utskriftsdatum 2019-08-29. Begränsningar: Metoden har begränsad känslighet för hemostaspåverkan till följd av behandling med trombocythämmande läkemedel och lågmolekylärt heparin. Analysen ger inte alltid utslag vid behandling med warfarin eller DOAK (NOAK). Patienter med von Willebrands sjukdom och hemofili kan ha helt normala resultat. Normala fynd vid utesluter således inte att patienten har en ökad blödningsbenägenhet.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Grafer fjärrvisas i realtid på skärm hos beställaren. Total analystid ca 50 minuter.
 • Uppdaterad
  2021-03-15
  av JR

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.