Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjär hyperkolesterolemi, B-

 • Alternativa sökord
  Apo B genotypning, Apo E genotypning
 • Remiss
  Pappersremiss Remiss för genetisk utredning av Familjär Hyperkolesterolemi (Karolinska)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Frågeställningen familjär hyperkolesterolemi
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör (lila propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Karolinskas FH-panel undersöker i dagsläget (2018-12-20) 118 genetiska avvikelser i Apo B och Apo E-generna associerade med FH.
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 4 timmar
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Får ej centrifugeras!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och skickas kylt eller i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses EDTA-blod.
 • Skickas till
  Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Anna Stecksèns gata 49 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-12-20
  av JR