Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Laktosbelastning, fPt-

 • Remiss
  Cosmic vårdbegäran eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Bakgrund till frågeställning, Om genetiskt test för laktosintolerans är utfört.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Belastningen utförs av personal på laboratoriet alternativt av beställande mottagning i enlighet med aktuell metodbeskrivning.
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning för glukos.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se metodbeskrivning för glukos.
 • Referensintervall
  Se utlåtande
 • Metod och analysprincip
  Laktosbelasning med mätning av glukos
 • Indikation/tolkning
  De kliniska symtomen bör alltid ställas i relation till stegringen av P-glukos. Det är troligt att laktosintolerans föreligger om patienten får symtom i form av meteorism (bukuppsvällning p g a gaser ) och ökad tarmmotorik tillsammans med glukosstegring mindre än 1,3 mmol/L. Om P-glukos stiger 1,3 mmol/L eller mer har patienten tillräcklig laktas-aktivitet och upptagningsförmåga. En P-glukosstegring under 1,3 mmol/L tyder på låg laktasaktivitet. Normal glukosstegring liksom frånvaro av kliniska symtom i samband med belastning talar mot laktosintolerans. Vid patologiskt resultat bör man komplettera med glukos-galaktosbelastning för att utesluta resorbtions-defekt. Flack P-glukoskurva ses vid primär (brist på mukosaenzymet laktas) eller vid sekundär laktosmalabsorbtion (generell tarmepitelskada). Observera att en flack glukoskurva också kan bero på långsam ventrikeltömmning.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Patienten kallas inom 4 veckor från att remiss accepteras. Undersökningen svaras ut inom 1 vecka efter belastning.
 • Uppdaterad
  2019-02-22
  av JS