Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Paliperidon, P-/S-

 • Alternativa sökord
  Hydroxyrisperidon, OH-risperidon, INVEGA, Xeplion
 • Remiss
  Läkemedel, Klinisk farmakologi Karolinska alternativt remiss 5 Västmanland
 • Anges på remiss
  provtagningsdatum och klockslag, datum och klockslag för senast intagen dos, datum för senaste dosjustering och föregående dos, aktuell dos, övriga läkemedel, vikt, S-kreatinin, frågeställning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-heparinrör (mörkblå propp), eller rör utan tillsats (röd propp). Minsta blodvolym 2 mL.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  I samma analys kan haloperidol, sertralin och zuklopentixol mätas om så specificeras av beställaren. En remiss och ett rör räcker.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och transporteras kylt inom 7d. Därefter fryst.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Klinisk farmakologi Läkemedelslaboratoriet, C1:68 141 86 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-09-04
  av GS