Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cytologi av Blåssköljvätska

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss övrig cytologi.pdf"
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Provtagningsmaterial, önskad undersökning
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Plastflaska med tätslutande lock 250 mL eller 1000 mL tomma Natriumkloridflaskor. Lämplig volym cirka 100 mL sköljvätska. Före sköljning töms blåsan på urin.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov som ej kan sändas och anlända till laboratoriet före klockan 15.00 provtagningsdagen, måste förvaras i kylskåp tills transport sker. Laboratoriet är stängt lördag, söndag, helgdag.
 • Lämnas till
  Klinisk patologi/cytologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk patologi och Cytologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Prov som ej kan sändas och anlända till laboratoriet före klockan 15.00 provtagningsdagen, måste förvaras i kylskåp tills transport sker.
 • Uppdaterad
  2017-05-24
  av JS