Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GAD-antikroppar, S-

 • Alternativa sökord
  GAD-ak (IgG), GAD65, AK mot glutaminsyra dekarboxylas
 • Remiss
  Autoimmunitet och Allergi (UAS) Kan även beställas elektroniskt i Cosmic, svar följer på papper.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Minsta provmängd 1 mL. Räcker även till IA2 ak (IgG).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Analyseras 1 g/v på Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Uppsala: 018-611 40 62
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Ocentrifugerat prov kan förvaras i rumstemperatur i högst 4 timmar. Centrifugeras inom 72 timmar.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Centrifugerat prov hållbart 3 dygn i kylskåp. Transporteras i rumstemperatur om provet når lab inom 30 timmar. Prov som ej nås analyserande lab inom 3 dygn avskiljs och fryses. Fryst prov skickas fryst.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-04
  av GS