Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MCH, B-

 • Alternativa sökord
  Mean corpuscular hemoglobin
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Lila (EDTA)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt med god rörfyllnad. Viktigt att röret vänds 10 gånger efter provtagning. Ingår i blodstatus.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping, Sala.
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras ej.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Hållbart 24 timmar i kylskåp, 12 timmar i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  1-7 dagar - 31-37 pg 8-30 dagar - 28-40 pg 31-60 dagar - 26-34 pg 61-90 dagar - 25-35 pg 91-365 dagar - 23-31 pg 1 år - 23-31 pg 2-6 år - 24-30 pg 7-12 år - 25-33 pg 13-17 år - 25-34 pg ≥ 18 år - 27-33 pg
 • Metod och analysprincip
  Instrumentell beräkning, XN
 • Indikation/tolkning
  Mäter blodkropparnas genomsnittliga hemoglobininnehåll vilket kan användas vid karakterisering av anemi. Ger ungefär samma information som MCV men är en stabilare analyt.
 • Metodansvarig läkare
  Johan Skogö/Mattias Karlman
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Akutprov besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet. Rutinanalyser inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2017-01-04
  av JS