Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

G-6-PD, screening kvalitativ, B-

  • Alternativa sökord
    Glukos-6-Fosfatdehydrogenas, G6PD
  • Remiss
    Remiss 5
  • Remisslänk
  • Provtagning/ Provtagningsmaterial
    EDTA-rör, lila propp. Från barn kan kapillär provtagning och microrör med minst 250 µL blod användas.
  • Kommentar/ Viktigt att veta
    Denna analys är ett kvalitativt snabbtest avsedd för screening av G6PD-brist inför behandling med vissa läkemedel. Vid utredning av hemolytisk anemi rekommenderas kvantitativ bestämning av G6PD (Erc(B)-G-6-PD) på Karolinska.
  • Lämnas till
    Klinisk kemi
  • Analyserande laboratorium
    Karolinska Universitetssjukhuset
  • Provhantering på laboratoriet
    Får ej frysas!
  • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
    Förvaras och transporteras i rumstemperatur till lab inom 2 dygn efter provtagning. Prover är hållbara upp till en vecka i kyl.
  • Skickas till
    Provinlämningen C1:72 Karolinska Universitetslaboratoriet Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 141 86 Stockholm
  • Informationskälla
  • Uppdaterad
    2018-08-06
    av GS